_______ Sloka Meeting for Fri, 08/07/2020 at 7 pm CST ______________
1) Sankata Nashak Ganesh Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

2) Sri Ganesha Pancharatnam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

3) Sri Rajarajeswari Devi Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English

4) Mahishasura Mardini Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

5) Narmada Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

6) Kamakshi Stotram: English / Samskritam

7) Lalita Panchakam Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

8) Concluding Sloka (SwastiPraja and Asatoma): Hindi and English
____________________________________________________________________

Sri Ganesha
Sankata Nashak Ganesh Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Sri Ganesha Pancharatnam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Sri Shiva
DaridryaDahana Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Lingashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Margabhandu Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Nirvana Shatkam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Om Hrim Namah Shivaya: English

Pasupathi Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Shiva Ashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Shiva Panchakshari: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Sri Rudram: Telugu / Kannada / English / Samskritam

Chamakam: Telugu / Kannada / English / Samskritam

Sri Rudram and Chamakam : Tamil

Vaidyanatha Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Sri Venkateswara / Sri Rama / Sri Krishna

Achytha Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Hanuman Chalisa: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Hindi

Hanuman Slokas: Tamil / Kannada / English / Samskritam

Hyagriva Astotharam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Hayagriva Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Krishna Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Narasimha Stotram (Simha Mukhe): Kannada / Samskritam

Runa Vimochana Narasimha Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Samputita – Sri Suktam : English

Sri Nrisimha Maha Mantram (Ugram Viram): English/Samskritam

Sri Vishnu Sahasra Nama Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Sri Rama Apaduddharaka Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English

Sri Rama Chandra Astakam: Tamil / English / Samskritam

Sri Rama Rama Rameti: All Languages

Sudharshana Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Sri Lakshmi/Sri Durga/Sri Devi
Anna Poorna Ashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Ashta Lakshmi Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Devi Aparadha Kshamapara Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Ganga Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Kanakadhara Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English

Lakshmi Sahasranama : Tamil / Kannada / English

Lalita Panchakam Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Maha Lakshmi Ashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English

Mahishasura Mardini Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Mahalakshmi Stuthi: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Sri Lalita Ashtottara Shata Namavali: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Sri Lalita Sahasra Nama Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Sri Rajarajeswari Devi Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English

Sri Ranganatha Ashtakam: Tamil / English / Kannada / Telugu / Hindi / Malayalam

Tulsi Stotram: English / Samskritam

Varadha Vallebhe Slokam: Samskritam

Saraswathi
Saraswathi Dwadasa Naama Stotram: Telugu / Kannada / English / Samskritam

Saraswathi Shatanama Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Saraswathim Namasyaami: Kannada / English

Yaakundendu(Saraswathi Stotram by Agastya): English/Samskritam

Subramanya
Kanda Shasti Kavacham: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Subramanya Moola Mantram: All Languages

Subramanya Pancharatnam : Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Others
Amba Pancharatnam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Bhavani Ashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Dakshina Murthy Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Devi Nava Ratna Maalika: Kannada

Dhanvantri Mantra: Tamil and English

Guru Stotram: English / Samskritam

Guru Ashtakam: English / Samskritam

Sri Jagannatha Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Maha Mrityunjaya Mantra: Hindi/English/Tamil/Kannada/Telugu

Navagraha Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Sri Durga Parameshwari Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam /

SwastiPraja and Asatoma: Hindi and English