Click here to Join Weekly Chant: Fri (6:30 pm CST) Sloka Zoom Meet


Sri Ganesha
Ganesha Astakam: Tamil / English / Samskritam

Ganesha Bhujangm: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Ganesha Prarthana: Tamil / English

Ganesha Marathi Song: English / Hindi

Sri Ganesha Pancharatnam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Sharanu Siddhi Vinaayaka: English

SPranamya Sisra Devam:
Sankata Nashak Ganesh Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Ganesha Sodasanam Stotram: English

Mudakaraatha ModamkamEnglish

Vignesha Shodasanama Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Sri Shiva
Ardha Nareeshwara Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Bilva Ashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Dakshina Murthy Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

DaridryaDahana Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Dwadasa Jyothirlinga stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English Samskritam

Kaala Bhairava Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Lingashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Maha Mrityunjaya Mantra: Hindi/English/Tamil/Kannada/Telugu

Margabhandu Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Nirvana Shatkam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Om Hrim Namah Shivaya: English

Pasupathi Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Shiva Aarathi/Gangadhara Stotram: English

Shiva Ashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Shiva Maanasa Pooja : English / Samskritam

Shiva Naamavali: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Shiva Panchakshari: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Shiva Pradosha Stotram English / Samskritam

Shiva Raksha Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Sri Rudram: Telugu / Kannada / English / Samskritam

Chamakam: Telugu / Kannada / English / Samskritam

Sri Rudram and Chamakam : Tamil

Swarnamaala Stuthi: English

Vaidyanatha Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Vedasara Shiva Stotram English / Samskritam

Viswanatha Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Sri Venkateswara / Sri Rama / Sri Krishna

Achytha Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Ahobila Rama Narasimha Panchamruta Stotra: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Ahobila Narasimha Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Bala Mukunda Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Govinda-ashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Hanuman Chalisa: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Hindi

Hanuman Pancharatna: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Hanuman Slokas: Tamil / Kannada / English / Samskritam

Hyagriva Astotharam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Hayagriva Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Kaamasika Ashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Lakshmi Narasimha Ashtakam: Tamil / Kannada / English / Samskritam

Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Lakshmi Narasimha Pancharatnam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Krishna Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Madhura-ashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Mattapalli Narasimha Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Nandakumar Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Narasimha Dwadasa Nama stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Narasimha Panchamruta stotram: Tamil / Kannada / English / Samskritam

Narasimha Stotram (Simha Mukhe): Kannada / Samskritam

Pancha-Aayudha Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English

Panduranga Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Rama Ashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Rama Pancharatnam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Rama Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Ranganatha Ashtakam: Tamil / English / Kannada / Telugu / Hindi / Malayalam

Runa Vimochana Narasimha Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Samputita – Sri Suktam : English

Sri Hari Stotram: English / Samskritam

Sri Jagannatha Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Sri Nrisimha Maha Mantram (Ugram Viram): English/Samskritam

Sri Vishnu Sahasra Nama Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Sri Rama Apaduddharaka Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English

Sri Rama Chandra Astakam: Tamil / English / Samskritam

Sri Rama Rama Rameti: All Languages

Sudharshana Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Venkateshwara Dvadasha Nama Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Sri Lakshmi/Sri Durga/Sri Devi
Amba Pancharatnam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Anna Poorna Ashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Asta Lakshmi Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Bhavani Bhujangam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam


Bhavani Ashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Devi Aparadha Kshamapara Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Devi Stuthi: Kannada / English

Durga chalisa: Telugu / Kannada

Ganga Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Kamakshi Stotram: English / Samskritam

Kaamakshi Mathar Namaste Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Kanakadhara Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English

Lakshmi Dwadasanama stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Lakshmi Sahasranama : Tamil / Kannada / English

Lalita Panchakam Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Maha Lakshmi Ashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English

Mahishasura Mardini Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Mahalakshmi Stuthi: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Meenakshi ManiMaala Ashtakam: Tamil / Telugu / English / Samskritam

Narayanee Stuthi: English

Narmada Astakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Navaratna Maalika Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Neela Saraswathi Stotram: English / Samskritam

Durga Parameshwari Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam /

Lakshmi Stotram Agastya Rachita: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Lalita Ashtottara Shata Namavali: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Lalita Sahasra Nama Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Malayalam / Samskritam

Rajarajeswari Devi Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English

Shankara-s Meenakshi Stotram : Tamil / Samskritam

Shyamala Navaratnamalika: Tamil / English / Samskritam

Tulasi Stotram: English / Kannada / Samskritam

Varadha Vallebhe Slokam: Samskritam

Saraswathi
Saraswathi Dwadasa Naama Stotram: Telugu / Kannada / English / Samskritam

Saraswathi Shatanama Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Saraswathim Namasyaami: Kannada / English

Sharadha Bhujangam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Varadha Vallebhe (Chatus-sloki) Stotram English

Yaakundendu(Saraswathi Stotram by Agastya): English/Samskritam

Subramanya

Kanda Shasti Kavacham: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Sri Pragya Vivardhana Karthikeya Stotram…: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Subramanya Bhujangam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Subramanya Moola Mantram: All Languages

Sri Subramanya Pancharatnam : Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam


Subramanya Ashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English Samskritam

Subramanya Kavacham: Tamil / English / Samskritam

Navagrahas
Aadithya Hrudayam Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Navagraha Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Surya Kavacha stotram: Telugu / Kannada / English / Samskritam

Surya Prathah Smarana Stotram: Tamil / English / Samskritam

Soorya Mandala Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Surya Ashtakam: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Others

Dhanvantri Mantra : English/Sanskrit

Guru Paduka Stotram: Tamil / Telugu / Kannada / English / Samskritam

Guru Stotram: English / Samskritam

Guru Ashtakam: English / Samskritam

Temple Bell:

SwastiPraja and Asatoma: Hindi and English